Wstęp

My – Biuro Rachunkowe Helios sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 49B lok 1
05-250 Radzymin
NIP: 1251670738
KRS: 0000722873
REGON: 369677366

jako dostawca usługi świadczonej drogą elektroniczną, jesteśmy administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z naszych usług. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w stopce serwisu; osoba kontaktowa w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych wskazana jest bezpośrednio w tej Polityce Prywatności.

Traktujemy ochronę Twojej prywatności i Twoich danych osobowych bardzo poważnie. Zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe wyłącznie w sposób wskazany w tej Polityce Prywatności oraz zgodnie z prawem ochrony danych osobowych, w szczególności ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) i krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

W tej Polityce Prywatności informujemy Cię, w jakim zakresie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem z naszych usług elektronicznych.

Dane osobowe

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Obejmują wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, np. imię i nazwisko, adres email, lub adres zamieszkania. Z drugiej strony informacje które nie mogą być z Tobą powiązane (np. dane statystyczne o ilości użytkowników serwisu) nie stanowią danych osobowych.
Co do zasady, korzystanie z naszych usług elektronicznych nie wymaga ujawniania przez Ciebie tożsamości lub dostarczania danych osobowych. W takich przypadkach zbieramy wyłącznie informacje dotyczące korzystania z naszej usługi elektronicznej. Jednocześnie korzystanie z niektórych z naszych usług wymaga zebrania Twoich danych osobowych. Takie dane będą, co do zasady, przetwarzane w celu korzystania z takiej usługi elektronicznej, w szczególności w celu dostarczenia zamówionych informacji. Konieczne jest przekazanie wyłącznie danych osobowych niezbędnych do przetwarzania. Dodatkowo mogą być przekazane dobrowolnie dodatkowe informacje. W każdym przypadku informujemy, czy wypełnienie danego pola jest niezbędne, czy też może być wypełnione dobrowolnie. Szczegółowe informacje znajdziesz w odpowiednich sekcjach tej Polityki Prywatności.
W związku z korzystaniem z naszej usługi elektronicznej nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje z wykorzystaniem Twoich danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych

Twoje dane są przechowywane przez nas na specjalnie zabezpieczonych serwerach w Unii Europejskiej. Poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zabezpieczają one Twoje dane przed utratą, zniszczeniem oraz nieuprawnionym dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnieniem. Dostęp do Twoich danych mają wyłącznie upoważnione osoby. Są one odpowiedzialne za obsługę techniczną, handlową lub wydawniczą serwerów. Pomimo regularnego nadzoru, nie jest jednak możliwe zapewnienie całkowitej ochrony przed wszelkimi ryzykami.

Twoje dane są przekazywane przez Internet w formie zaszyfrowanej. W tym celu wykorzystujemy protokół SSL (Secure Socket Layer) dla transmisji danych.

Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim

Zasadniczo wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu wykonania zamówionych przez Ciebie usług. Jeżeli w związku z wykonywaną usługa musimy współpracować z zewnętrznymi partnerami, ich dostęp do danych jest ograniczony wyłącznie do tego celu. Poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniamy zgodność z wymaganiami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz wymagamy wdrożenia analogicznych zabezpieczeń przez naszych zewnętrznych podwykonawców.

Poza tym, nie przekazujemy Twoich danych osobowych podmiotom trzecim, w szczególności w celach reklamowych, bez Twojej wyraźnej zgody. Twoje dane mogą być przekazane wyłącznie w przypadkach, w których wyraziłeś na to zgodę lub kiedy będziemy do tego uprawnieni lub zobowiązani na podstawie obowiązujących przepisów lub decyzji uprawnionych organów lub sądów. Może to obejmować w szczególności dostarczenie informacji w związku z toczącym się postępowaniem karnym, w celu zapobiegnięcia niebezpieczeństwu lub dla dochodzenia praw własności intelektualnej.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 W przypadkach w których uzyskamy Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe ze względu na konieczność wykonania umowy lub w ramach quasi-umownego stosunku, podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu wykonania obowiązku prawnego odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Inną podstawę przetwarzania danych osobowych może stanowić art. 6 ust. 1 lit f) RODO, jeśli przetwarzanie jest niezbędne dla ochrony prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy lub stron trzecich i jednocześnie Twoje interesy, prawa podstawowe i wolności nie wymagają ochrony Twoich danych osobowych.

W zakresie tej Polityki Prywatności zawsze wskazujemy na prawną podstawę wykorzystywaną do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Usunięcie danych i okres retencji

 Zwykle usuwamy lub blokujemy dostęp do Twoich danych osobowych ilekroć cel przetwarzania ustaje. Dane mogą być jednak przechowywane ponad ten okres, jeżeli zobowiązują nas do tego przepisy prawne, np. w odniesieniu do wymogów w zakresie przechowywania dokumentacji. W takich przypadkach usuwamy lub blokujemy dostęp do Twoich danych osobowych gdy tylko taki obowiązek przestanie nas wiązać.

Korzystanie z naszych usług

Informacje o Twoim urządzeniu

Podczas każdej wizyty w naszym serwisie, niezależnie od tego, czy została dokonana rejestracja, zbieramy następujące informacje o Twoim urządzeniu końcowym: adres IP, zapytanie z Twojej przeglądarki, oraz czas zapytania. Dodatkowo status i zakres danych przesyłanych w ramach tego zapytania podlega zapisowi. Zbierane są także informacje o urządzeniu, i jego systemie operacyjnym, jak i wersji przeglądarki. Zbieramy także informacje o adresie strony internetowej, z której zostało wysłane zapytanie. Adres IP Twojego urządzenia będzie przechowywane wyłącznie przez czas korzystania z usługi elektronicznej, a po jej zakończeniu zostanie usunięty lub poddany anonimizacji poprzez jego skrócenie. Pozostałe dane są przechowywane przez ograniczony czas.

Dane te wykorzystujemy dla obsługi naszego serwisu, w szczególności w celu wykrywania i usuwania wszelkich usterek, dostarczania usługi elektronicznej, a także wprowadzania poprawek i ulepszeń. Cele te stanowią nasz prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO, który stanowi naszą prawną podstawę przetwarzania.

Mapy Google

W ramach naszego serwisu wykorzystujemy usługę Map Google udostępnianą za pomocą interfejsu. Usługa ta dostarczana jest przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94034, USA („Google”).
W celu korzystania z usługi Map Google niezbędne jest przechowywanie Twojego adresu IP. Informacja ta, co do zasady, będzie przekazywana na serwery Google w USA, gdzie będzie następnie przechowywana. Administrator tego serwisu nie ma wpływu na to przekazywanie danych.

Wykorzystujemy usługę Map Google w celu ułatwienia Ci wyszukania informacji o lokalizacjach, na które powołujemy się w ramach naszych usług. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit f) RODO, który stanowi równocześnie prawną podstawę korzystania z Map Google.

Więcej informacji o wykorzystaniu z danych użytkowników przez Google znajdziesz w polityce prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl .

Wykorzystanie cookies

W ramach naszego serwisu, podobnie jak wiele serwisów stron internetowych, wykorzystujemy cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są przechowywane przez Twoje urządzenie końcowe oraz które zawierają ustawienia i dane wykorzystywane w ramach świadczenia naszej usługi elektronicznej. Plik cookie zawiera zwykle nazwę domeny, z której został on przesłany oraz informację o czasie przechowywania pliku, wraz z alfanumerycznym identyfikatorem.

Cookies pozwalają nam rozpoznać Twoje urządzenie oraz udostępnić wszelkie konfiguracje. Cookies umożliwiają nam ulepszać nasze usługi oraz dostosowywać je do Twoich oczekiwań. To również jest objęte naszym prawnie uzasadnionym interesem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

Wykorzystywane przez nas cookies stanowią tzw. cookies sesyjne, które są usuwane automatycznie po zamknięciu sesji przeglądarki. W szczególnych przypadkach, cookies mogą być także przechowywane dłużej, tak aby Twoje preferencje i konfiguracje były aktywne podczas Twojej kolejnej wizyty w naszym serwisie.

Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies. Możesz jednak wyłączyć przechowywanie plików cookies lub ustawić przeglądarkę, aby otrzymywać informację za każdym razem, kiedy są przesyłane pliki cookies. Możliwe jest także usunięcie już przechowywanych plików cookies poprzez ustawienia Twojej przeglądarki. Zwracamy uwagę, że w przypadku usunięcia plików cookies lub zablokowania ich przechowywania, korzystanie z naszych usług może być utrudnione lub niemożliwe.

Niezbędne cookies techniczne

Wiele z plików cookies jest technicznie niezbędnych w celu umożliwienia Ci korzystania z naszych usług elektronicznych. W ramach tego rodzaju cookies, zbieramy i przechowujemy następujące rodzaje informacji:

 • ustawienia dotyczące języka
 • ustawienia wyszukiwania
 • zawartość formularza kontaktowego
 • zawartość formularza subskrypcji newsletter
 • zawartość formularza rejestracyjnego
 • zawartość formularza konkursowego
 • zawartość formularza aplikacyjnego
 • zawartość formularza zamówienia
 • informacje do identyfikacji i uwierzytelnienia użytkownika
 • produkty w koszyku na zakupy
 • dane o lokalizacji, o ile serwis ma dostęp do lokalizacji

Pliki cookies umożliwiają nam rozpoznanie Twojego urządzenia i natychmiastowe udostępnienie wszelkich wstępnych ustawień konfiguracyjnych. Pliki cookies pomagają nam ulepszać nasz serwis, a także umożliwiają nam oferowanie lepszej i przyjaznej dla użytkownika usługi. Korzystanie z plików cookies jest również konieczne w celu ułatwienia korzystania z naszych usług elektronicznych. Niektóre funkcje mogą być oferowane tylko za pomocą plików cookies. Dotyczą one wyszukiwania, korzystania z formularza kontaktowego, formularza subskrypcji newslettera, formularza rejestracyjnego, formularza konkursowego, formularza aplikacyjnego, składania zamówień, korzystania z konta klienta i koszyka zakupów. Stanowi to również nasz uzasadniony interes w odniesieniu do podstawy prawnej przetwarzania danych za pomocą plików cookies zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Cookies analityczne

Ponadto w naszym serwisie korzystamy z tzw. analitycznych plików cookies, które umożliwiają nam analizę zachowania użytkownika. Twoje dane zbierane za pomocą plików cookies są pseudonimizowane, dzięki czemu nie można ich przypisać do wybranego użytkownika.

Używamy analitycznych plików cookies, aby ulepszać i zoptymalizować jakość naszych usług elektronicznych, a także badać i poprawić łatwość ich znalezienia. Cele te stanowią nasz prawnie uzasadniony interes dotyczący podstawy prawnej przetwarzania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W celu analizy zachowań użytkowników w wyżej wskazanym zakresie, używamy wymienionych poniżej programów, które z kolei wykorzystują pliki cookies na opisanych tutaj zasadach.

Adobe Analytics

Wykorzystujemy aplikację Adobe Analytics. Zakres przetwarzania jest analogiczny, jak w przypadku usługi Google Analytics. W związku z tym przechowywane są dane dotyczące zachowania użytkownika, w szczególności dane dotyczące źródła połączenia i liczby wyświetleń stron. Ponadto, dane takie jak płeć, rok urodzenia lub kod pocztowy są gromadzone w sposób zanonimizowany, bez możliwości ich powiązania z Tobą. Nie można połączyć tych danych z Twoimi innymi danymi osobowymi (np. imieniem lub adresem). Ponadto adres IP twojego urządzenia nie będzie przetwarzany przez Adobe Systems, ale będzie przechowywany jedynie w skróconej formie. Zebrane dane są przetwarzane przez Adobe Systems na terenie Unii Europejskiej.

Dalsze informacje dotyczące ochrony danych w Adobe Systems, a także politykę prywatności znajdziesz pod adresem http://www.adobe.com/pl/privacy.html. Masz również prawo sprzeciwić się zapisaniu danych dotyczących użytkowania, a także tworzeniu takich pseudonimowych profili (opt-out). Możesz zgłosić sprzeciw na stronie Adobe. Informacje na temat funkcji plików cookie i możliwości rezygnacji z usługi Adobe Analytics znajdują się pod następującym linkiem: http://www.adobe.com/pl/privacy/opt-out.html

W naszej opinii, ze względu na wdrożone mechanizmy ochronne (anonimizacja, możliwość wyrażenia sprzeciwu), przetwarzanie danych w celu optymalizacji naszej usługi elektronicznej, jest objęte naszym prawnie uzasadnionym interesem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Korzystanie z Adobe Target

Przetwarzanie danych w ramach Adobe Target odbywa się na podobnych zasadach; zastosowanie znajdą odpowiednio powyższe postanowienia dotyczące Adobe Analytics (jednak zakres przetwarzanych danych jest znacznie mniejszy).

Retargeting i remarketing

Retargeting i remarketing są technologiami, dzięki którym stosowne reklamy są wyświetlane użytkownikom, którzy odwiedzili określoną stronę internetową, nawet po opuszczeniu tej strony. W tym celu konieczne jest rozpoznanie użytkowników Internetu poza granicami własnej strony internetowej, co jest możliwe dzięki wykorzystaniu plików cookies pochodzących od odpowiednich dostawców usług; ponadto uwzględnia się także poprzedni sposób korzystania ze strony. Jeżeli przykładowo użytkownik ogląda określone produkty, te lub podobne produkty mogą później zostać mu wyświetlone jako reklama na innych stronach internetowych. Jest to spersonalizowana reklama dostosowana do potrzeb indywidualnych użytkowników. W przypadku tej spersonalizowanej reklamy nie jest konieczne identyfikowanie użytkownika, inne niż rozpoznanie jego wizyty na innej stronie. W związku z tym nie łączymy danych wykorzystywanych do retargetingu i remarketingu z innymi danymi.

Używamy takich technologii do umieszczania reklam w Internecie. W tym celu korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Dokładniejsze informacje na temat charakteru i zakresu przetwarzania danych możesz uzyskać odrębnie u każdego dostawcy. Możesz także wyrazić sprzeciw wobec wykorzystania odpowiedniej technologii w stosunku do danego dostawcy. O ile dana technologia opiera się na wykorzystaniu plików cookies, możesz również usunąć odpowiednie pliki cookie lub całkowicie wyłączyć ich przechowywanie.

Google Polityka Prywatności Opt-Out
Facebook Polityka Prywatności Opt-Out
Adform Polityka Prywatności Opt-Out

Umieszczanie reklam i mierzenie ich skuteczności jest objęte naszym prawnie uzasadnionym interesem, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f) RODO.

Hotjar

W celu optymalizacji oferty na tej stronie internetowej korzystamy z narzędzia Hotjar, czyli oprogramowania analizującego dostarczanego przez firmę Hotjar Ltd. z siedzibą 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta (dalej: „Hotjar”).
Za pomocą Hotjar można śledzić aktywność użytkowników na stronie naszej oferty w tak zwanych Heatmaps.

Dzięki temu możemy na przykład zobaczyć, jak poruszają się Państwo na podstronach (przewijanie strony) i na co Państwo klikają. Ponadto rejestrowane są dane techniczne, jak np. wybrany przez Państwa język, Państwa system operacyjny, rozdzielczość monitora i używana przez Państwa przeglądarka. Zarejestrowane informacje mogą być zbierane w anonimowych profilach użytkowania.
Zebranych danych nie wykorzystujemy do identyfikacji poszczególnych użytkowników ani nie powiązujemy z innymi danymi użytkowników. Informacje pozyskane za pomocą Hotjar używamy do optymalizacji naszych stron internetowych i kształtowania ich w sposób bardziej przyjazny dla klientów.
Korzystanie z Hotjar ma na celu optymalizację naszej oferty na stronie internetowej i podyktowane jest naszym uzasadnionym interesem w myśl art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie: „RODO”), które równocześnie stanowi podstawę prawną do stosowania Hotjar.

Więcej informacji na temat Hotjar znajdą Państwo w Oświadczeniu o ochronie danych Hotjar, umieszczonym pod adresem:

https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

Mają Państwo możliwość wyłączenia rejestracji danych przez Hotjar klikając na poniższy link:

https://www.hotjar.com/opt-out

i postępując zgodnie z instrukcjami.

Konkursy

Dla uczestnictwa w konkursach wymagamy podania danych takich jak adres email lub numer telefonu. Dane te są nam potrzebne w celu poinformowania Cię o ewentualnej wygranej. W zakresie udziału w konkursie opieramy się na Twojej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania jest więc art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Kontakt z nami

Możesz skontaktować się z nami na kilka sposobów, w tym przez formularz na naszej stronie. Dodatkowo mamy przyjemność przesyłać Ci regularne informacje pocztą elektroniczną w naszym newsletterze.

Formularz kontaktowy

W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego w naszym serwisie, przechowujemy dane osobowe, które przekazujesz nam w formularzu kontaktowym, w szczególności imię i adres poczty elektronicznej. Przechowujemy również adres IP, a także datę i godzinę przesłania zapytania. Przetwarzamy dane przesyłane za pośrednictwem formularza kontaktowego wyłącznie w celu umożliwienia nam odpowiedzi na Twoje zapytanie lub wniosek.

Sam możesz zdecydować, które informacje przekazujesz nam za pomocą formularza kontaktowego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku Twoja zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Po rozpatrzeniu przez nas sprawy dane będą przechowywane na potrzeby ewentualnych dalszych zapytań. Możesz zażądać usunięcia danych w dowolnym momencie; w przeciwnym razie dane zostaną usunięte po ostatecznym rozpatrzeniu sprawy, co nie uchyla prawnych obowiązków w zakresie przechowywania danych.

Newsletter

Po subskrypcji naszego newslettera Twój adres email zostanie wykorzystany do naszych własnych celów reklamowych do czasu Twojej rezygnacji z subskrypcji. W związku z tym będziesz otrzymywać regularne informacje pocztą elektroniczną na aktualne tematy, a także inne szczególne informacje, np. oferty specjalne. W związku z tym informacje takie mogą być spersonalizowane i zindywidualizowane, na podstawie posiadanych przez nas danych.

Dla subskrypcji newslettera korzystamy z tzw. procesu podwójnej akceptacji (double opt-in), chyba że wyraziłeś swoją zgodę na piśmie. Przykładowo prześlemy Tobie newsletter drogą elektroniczną, o ile wcześniej wyraźnie potwierdziłeś, że chcesz go otrzymywać. W tym celu wysyłamy powiadomienie pocztą elektroniczną, w którym prosimy o potwierdzenie chęci otrzymywania newslettera, poprzez kliknięcie w jeden z linków zawartych w wiadomości.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, o ile wyraźnie dokonałeś subskrypcji newslettera. Na podstawie przepisów możesz również otrzymywać od nas newslettery pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną, nawet bez wyraźnej zgody, jeżeli zamówiłeś u nas towary lub usługi, otrzymaliśmy od Ciebie adres email i nie sprzeciwiłeś się otrzymywaniu informacji w ten sposób. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes w przekazywaniu reklamy bezpośredniej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jeśli nie chcesz już otrzymywać od nas newsletterów, możesz w dowolnym momencie wycofać każdą wydaną już zgodę ze skutkiem na przyszłość lub możesz sprzeciwić się otrzymaniu newslettera bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu, innych niż koszty transmisji zgodnie z podstawowymi taryfami. W tym celu wystarczy skorzystać z linku rezygnacji z subskrypcji zawartego w każdej wiadomości lub wysłać wiadomość do nas lub naszego inspektora ochrony danych.

Media społecznościowe

W naszym serwisie znajdują się odesłania do stron mediów społecznościowych – Facebook, Instagram oraz Youtube. Linkom przyporządkowane są loga tych usługodawców.

Poprzez kliknięcie w link, otworzona zostanie strona odpowiedniego dostawcy social media; zapisy tej Polityki Prywatności nie mają zastosowania do tych stron. Szczegóły w tym zakresie znajdziesz w politykach prywatności poszczególnych usługodawców, dostępnymi na następujących stronach:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

Przed otworzeniem tych stron, nie są przekazywane dane osobowe do tych usługodawców. Otworzenie przez Ciebie takiej strony stanowi podstawę przetwarzania danych przez tych usługodawców.

Twoje prawa i kontakt

Przywiązujemy dużą rolę wyjaśnieniu Tobie procesu przetwarzania danych osobowych w sposób jak najbardziej przejrzysty, w tym przekazaniu Tobie informacji o przysługujących Ci prawach. Jeżeli chcesz uzyskać dodatkowe informacje lub chcesz skorzystać ze swoich praw, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie.

Prawa podmiotów danych

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz szerokie uprawnienia. Po pierwsze, masz prawo do wyczerpującej informacji o swoich danych i, w stosownych przypadkach, możesz zażądać sprostowania lub usunięcia lub zablokowania danych osobowych. Możesz także zażądać ograniczenia przetwarzania i masz prawo do sprzeciwu. W odniesieniu do danych osobowych przekazanych nam przez Ciebie masz również prawo do przenoszenia danych.

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw lub uzyskać dalsze informacje, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Możesz także skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.

Cofnięcie zgody i sprzeciw

Każda wyrażona zgoda może zostać przez Ciebie wycofana w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Na cofnięcie zgody nie ma wpływu zgodność z prawem przetwarzania przeprowadzonego do momentu cofnięcia zgody przeprowadzonej na podstawie takiej zgody. Osoby kontaktowe w tym celu są również naszym działem obsługi klienta i naszym inspektorem ochrony danych.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych nie jest oparte na Twojej zgodzie, ale jest dokonywane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu danych. Twój sprzeciw spowoduje rozpoczęcie procedury weryfikacyjnej i, w stosownych przypadkach, zakończenie przetwarzania danych. Zostaniesz poinformowany o wyniku procedury weryfikacyjnej i – o ile mimo to przetwarzanie danych będzie kontynuowane – otrzymasz od nas dalsze informacje, dlaczego przetwarzanie danych jest kontynuowane.

Inspektor ochrony danych oraz kontakt

Powołaliśmy zewnętrznego inspektora ochrony danych, który wspiera nas w obszarze ochrony danych osobowych oraz z którym możesz skontaktować się bezpośrednio. Nasz inspektor ochrony danych i jego zespół z chęcią odpowie na Twoje pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych i przekaże Ci inne związane w tym informacje:

Biuro Rachunkowe Helios sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 49B lok 1
05-250 Radzymin
NIP: 1251670738
KRS: 0000722873
REGON: 369677366

Jeśli chciałbyś skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobiście drogą mailową, możesz napisać na adres: kontakt@biurohelios.pl

Skargi

Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych nie odbywa się zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności lub obowiązującymi przepisami o ochronie danych, możesz złożyć skargę do naszego inspektora ochrony danych. Inspektor ochrony danych zbada sprawę i poinformuje o wyniku analizy. Ponadto masz również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

Dalsze informacje i zmiany

Odniesienia do innych stron internetowych

Nasza usługa online może zawierać odniesienia do innych stron internetowych. Linki te są odpowiednio oznaczone. Nie mamy wpływu na to, w jakim stopniu obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych są przestrzegane na powiązanych stronach internetowych. Dlatego zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności dostępnymi na tych stronach.

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Status niniejszej Polityki prywatności jest wskazany (poniżej) przez podaną datę. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Zmiana może być dokonana w szczególności w przypadku zmian technicznych usługi elektronicznej lub w przypadku zmian w przepisach dotyczących ochrony danych. Aktualna wersja Polityki Prywatności jest zawsze dostępna bezpośrednio za pośrednictwem usługi online. Zalecamy regularne zapoznawanie się z wszelkimi zmianami niniejszej Polityki Prywatności.